Úklid Radovesické výsypky 2021

V posledních letech se podařilo získat řadu nových revírů na Radovesické výsypce u Bíliny, to sebou nese nejen výhody pro rybáře, ale také povinnosti. Celkem čtyři víkendy uklízeli rybáři z MO Bílina a dobrovolníci nejen blízké okolí vodních ploch, ale území výsypky jako celku.

Je neskutečné, co jsou schopni někteří lidé vyhodit. Od běžného odpadu jako PET lahve, různé obaly apod., přes pneumatiky, motorový olej nebo dokonce sporák s troubou.

Jako rybáři máme šanci získat i další vodní plochy na tomto území, ale záleží i na nás, jak se k přírodě budeme chovat!

Podobné akce probíhaly letos ve více místních organizacích, děkujeme funkcionářům a rybářům ve všech MO, kterým není důraz na čistotu kolem vod cizí.

Bohužel jsou mezi námi i tací, kteří nás naopak poškozují až natolik, že kvůli jejich chování hrozí dokonce ztráta některých revírů (majitelé již mají jejich chování dost), čemuž se budeme více věnovat v samostatném příspěvku. Nebuďme lhostejní k našemu okolí! 


10.05.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.