ÚN Nechranice - Manipulace s vodní hladinou po rozmnožení většiny druhů ryb

V období posledních týdnů došlo k dokončení rozmnožování většiny druhů ryb na ÚN Nechranice. Během kontroly nádrže byl potvrzen na četných místech výskyt letošního plůdku. Plůdek je již odrostlý, zdržuje se v litorálu, zejména v zaplavené vegetaci. Množství odhadujeme spíše na průměrné nebo mírně podprůměrné. Důvodem bude pravděpodobně rozkolísanost teplot a chladný průběh května.

V současné době může Povodí Ohře přistoupit k manipulacím na vodním díle dle manipulačního řádu a dalších potřeb. Pozvolné snižování hladiny by již nemělo mít vliv na přežití plůdku. Samozřejmě udržení vody v litorálu po co nejdelší dobu je výhodné nejen pro plůdek, ale i pro starší ročníky, protože tyto oblasti představují místo s hojností úkrytů a přirozené potravy ryb. Samozřejmě chápeme potřeby manipulace s vodní hladinou a hlavní účel vodní nádrže. Děkujeme Povodí Ohře, s. p. za spolupráci a vstřícnost.

14.06.2019, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.