Uzávěra komunikace k podrevíru Kateřina (Bílina 2)

Tímto Vám oznamujeme plánované uzavření příjezdu komunikace k revíru Bílina 2, podrevír Kateřina ve směru od Soběchleb z důvodu opravy propadlého mostu.

Dle zhotovitele stavby, bude cesta pravděpodobně uzavřena od 2.11. do 28.2.2021 (cca 3 – 4 měsíce ).

Snaha byla, aby termín uzávěry byl s ohledem na rybářskou sezónu co nejméně omezující.

K oblíbeným místům na tomto podrevíru se rybáři dostanou cestou od Chabařovic – tzn. od solární elektrárny.

21.10.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.