Uzavírka silnice vedoucí přes hráz Nechranické přehrady

Informujeme širokou rybářskou veřejnost, že z důvodu rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu na VD Nechranice je ze strany Povodí Ohře, s. p., bezpodmínečně nutné úplně uzavřít silniční komunikaci na trase Březno – Chbany (Podbořany), vedoucí také přes hráz vodního díla Nechranice.

Úplná uzavírka začne platit 5. června 2023 od 6.00 hodin a skončí 8. prosince 2023 (přesné datum ukončení uzavírky upřesníme na našich internetových stránkách).

Budou realizovány stavební práce, které vyžadují eliminaci dynamických účinků dopravy na konstrukci mostních opěr. Pro toto zajištění není možné mostní konstrukci používat ani pro osobní dopravu. Objízdné trasy povedou přes Žatec a Kadaň.

Trvale platí zákaz průjezdu po spodní účelové komunikaci přes obec Nechranice. Tato komunikace bude k dispozici pouze pro vozidla autobusů, záchranných složek a pro vozidla s výjimkou. Všechny řidiče žádáme, aby zákaz vjezdu na komunikaci pod hrází respektovali a nezpůsobovali zbytečné kolize. Zákaz vjezdu bude navíc zřejmě významně monitorovat Policie ČR.

02.06.2023, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.