Ve Štětí proběhla ve spolupráci se společností Mondi Štětí distribuce ryb a úklid břehů řeky Labe
     Ve spolupráci se společností Mondi Štětí dnes proběhla distribuce ryb do revíru Labe 13, prozatím se jednalo o 500 kg ryb ve složení kapr, štika, okoun a amur. Díky dohodě o spolupráci jen v letošním roce půjdou do tohoto úseku Labe ryby nad rámec zarybňovacích plánů v hodnotách stovek tisíc korun, včetně bílé ryby a dravců.
     Akce byla spojena se vzděláváním mládeže a kulturním programem. Rodiny zaměstnanců společnosti Mondi pomohly také s úklidem kolem řeky, odstranit se podařilo nemalé množství odpadu. Upravena byla i komunikace kolem rybářského domova MO Štětí.
     Spolupráce mezi Severočeským ÚS a společností Mondi Štětí je plánována jako dlouhodobá. Věříme, že bude ku prospěchu všech zúčastněných i přírody jako celku.

30.04.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.