Vjezd a setrvání vozidel na příbřežních pozemcích podél Labe

Na základě iniciativy Severočeského územního svazu bylo vyvoláno jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO České středohoří ve věci vymezení míst pro vjezd a setrvání motorových vozidel v blízkosti břehu Labe. Důvodem byla nutnost koordinace aktivit spojených s přístupem k vodě, včetně výkonu rybářského práva. Cílem bylo podpořit aktivity na místech, kde je zcela minimální riziko ohrožení či poškození přírody a krajiny a tím do budoucna preventivně předcházet nelegálním aktivitám v cenném přírodním prostředí na jiných místech. V celém záměru se mělo jednat o úsek Labe mezi Litoměřicemi a Děčínem. Jako prvotní záměr bylo vytipováno 9 lokalit na pravém břehu Labe v rozmezí Litoměřice – Prackovice. 
Po uskutečněném správním řízení bylo vydáno rozhodnutí a povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a dále povolení výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na území CHKO České středohoří. Jednalo se o 10 pozemků v k.ú. Litoměřice, Žalhostice, Píšťany, Libochovany a Litochovice nad Labem.

Následně byli osloveni vlastníci předmětných pozemků se žádostí o souhlas pro možnost jejich využití dle uvedeného záměru.  Konkrétně Povodí Labe, obce Píšťany, Libochovany a Prackovice, a dále Státní pozemkový úřad mající příslušnost hospodařit na dotčeném pozemku v obci Libochovany. Z uvedených subjektů jen dva vydaly svůj souhlas, a to Státní pozemkový úřad bez podmínek a Povodí Labe, s.p. souhlasí částečně a jen s rozsáhlými podmínkami. Obec Prackovice bez vyjádření.

S ohledem na přístup vlastníků nebo správců pozemků a negativní postoj pro řízené odstavení vozidel na březích Labe při výkonu rybářského práva, rozhodli jsme se ukončit další aktivity v této náročné činnosti, protože nepřináší potřebný efekt. 

Poznámka: např. nejmenovaný starosta obce uvedl, že rybáři nepřináší obci žádné peníze a není proto potřeba je podporovat. 

04.10.2017, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.