Vysazení lipana podhorního do revíru Jizera 9

Dne 29. 3. proběhlo vysazení lipana podhorního z líhně Vazovec Turnov do pstruhového rybářského revíru Jizera 9. Celkem bylo vysazeno 250 kg ryb ve dvouleté věkové kategorii. Vysazení se zúčastnilo 18 členů ČRS, z. s., MO Malá Skála, při výpomoci MO Liberec z důvodu vhodného rozmístění ryb po celém revíru. Ryby byly ve výborné kondici okolo 25 cm délky. Voda v Jizeře byla velmi příhodná k vysazení, stav vody byl obvyklý a ani v následujících dnech po vysazení se hladina nezvýšila. V tomto dni též vysazovala MO Turnov do pstruhového revíru Jizery, který navazuje v obci Rakousy na revír Jizera 9, ryby stejné velikosti.


03.04.2018, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.