Výskyt žlutého povlaku na některých vodních plochách a tocích způsoben spórami rzi topolové

Na některých vodních plochách v České republice v posledních dnech došlo k vytvoření souvislého žlutého až hnědého filmu (případně skvrn) na vodní hladině.

"Nejedná se ovšem o znečištění, ale o výsledek přirozených přírodních procesů, které nemají žádný vliv na jakost vody. Hydrobiologický rozbor všech odebraných vzorků potvrdil výskyt velkého množství spor houbových organismů. Mikroskopická analýza ukazuje na spory rzi topolové (rod Melampsora), které se opadem z listů dostaly na vodní hladinu, kde vytváří mnohdy souvislý povlak.“

Mgr. Jiří Vait, vedoucí oddělení ekologie a havarijní služby Povodí Vltavy


16.09.2023, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.