Vývoj členské základny Severočeského územního svazu

V roce 2020 pokračoval trend růstu členské základny. Počet členů Severočeského územního svazu se v minulém roce zvýšil o 887 osob, což znamená růst o 2,6% a překonal tak 35 tisíc členů. Celkově má Český rybářský svaz aktuálně téměř 259 tisíc členů. Počet členů se tak dostává na hodnoty před dopady ekonomické krize, která začala v roce 2008, opětovný růst nastal až po roce 2015.

V případě kategorie dospělí je členy Severočeského územního svazu 30539 osob, tato kategorie rostla o 2,2%.

Potěšující je vývoj v kategorii mládež 16-18 let, kde je počet členů našeho územního svazu aktuálně 890 osob, kategorie rostla o 8,9%.

Velice nás těší především růst v kategorii děti do 15 let. Aktuálně je v této kategorii nejvíce členů za sledované období. Dětí je aktuálně 3588, tvoří tak více jak 10% členské základny ÚS. Tato kategorie rostla o 4,9%. Data ohledně dětí a mládeže jsou tak dobrým ukazatelem, že rybolov stále více zajímá i mladší generace, ze kterých lze vychovávat i nástupce ve vedení MO apod.

Jasným trendem je i růst v kategorii ženy, v minulém roce se jednalo celkem o 1421 žen, nejvíce za sledované období, rybolov tak již není pouze primárně mužskou doménou.

03.02.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.