Členská základna Severočeského ÚS v minulém roce vzrostla na 35509 členů

V roce 2021 pokračoval trend růstu členské základny. Počet členů Severočeského územního svazu se v minulém roce zvýšil o 492 osob, celkový počet dosáhl počtu 35509 členů.

V případě kategorie dospělí je členy Severočeského územního svazu 30915 osob, tato kategorie rostla o 376 členů a počet dospělých členů je tak nejvyšší za sledové období.

Potěšující je vývoj v kategorii mládež 16-18 let, kde je počet členů našeho územního svazu aktuálně 957 osob, kategorie vzrostla o 67 členů.

V kategorii děti do 15 let došlo k mírnému nárůstu o 49 členů na celkový počet 3637 dětí. V této kategorii je nejvíce členů za sledované období. Děti tvoří více jak 10% členské základny ÚS. Data ohledně dětí a mládeže jsou dobrým ukazatelem, že rybolov stále více zajímá i mladší generace, ze kterých lze vychovávat i např. nástupce ve vedení MO apod.

Stabilní je kategorie žen, kde přibylo 6 nových členek, v minulém roce se jednalo celkem o 1427 žen.

31.01.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.