Vývoj členské základny Severočeského územního svazu

Počet členů Českého rybářského svazu, z. s., činil v minulém roce 251783 osob, což je o 3000 více než v roce 2018. Evidovaných dětí je dokonce nejvíce za sledované období. Značnou zásluhu na těchto číslech má také Severočeský územní svaz, který zaznamenal v kategorii dětí největší nárůst ze všech územních svazů. Níže je možné se podívat na vývoj členské základny a její strukturu v Severočeském územním svazu.

Pokles členské základny související s ekonomickou krizí se zastavil v roce 2014, v dalších letech bylo možné sledovat opětovný nárůst. Členové Severočeského územního svazu aktuálně tvoří cca 13,5% všech členů ČRS, z. s.

V kategorii dospělí dochází od roku 2015 k pozvolnému nárůstu počtu členů.

Jako velice potěšující je třeba hodnotit výrazné posilování kategorie dětí do 15 let, což je velice dobrým ukazatelem pro budoucnost. Nárůst v roce 2019 byl oproti předchozímu roku 4,5%. Je třeba poděkovat všem vedoucím rybářských kroužků a také všem ostatním, kteří se o nejmladší rybáře starají.

Stejně jako v kategorii děti, zaznamenal v roce 2019 v kategorii mládež Severočeský ÚS největší nárůst ze všech územních svazů.

Dle dat je zřejmé, že rybolov láká také stále více žen, v roce 2019 jich bylo nejvíce za celé sledované období.

Data za celý ČRS, z.s. naleznete zde

09.03.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.