Výzva k podání nabídky – „Rekonstrukce rybníka Na kolejích“

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz si tímto dovoluje požádat případné zájemce o zpracování a podání cenové nabídky pro níže specifikovanou zakázku na stavební práce, které spočívají v realizaci akce: „Rekonstrukce rybníka Na kolejích

Součástí této žádosti je:

Uvedená zakázka NEPODLÉHÁ zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, z důvodu financování akce z vlastních investičních prostředků zadavatele.

Základní údaje k zakázce:

 

Zadavatel:

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz

Druh zakázky:

Stavební práce

Předmět zakázky:

Rekonstrukce výpustního zařízení, realizace sjezdu, loviště a kádiště. Součástí akce jsou zejména zemní práce, zřízení účelové komunikace a zpevněných ploch. Rekonstrukce výpustního zařízení spočívá v kompletní výměně konstrukcí. Protlak potrubí není součástí zakázky.

Předpokládaná hodnota v Kč včetně DPH:

max.: 2.500.000,-

Hlavní místo plnění:

Chabařovice p. p. č.: 1654/1 v k. ú. Chabařovice

Lhůta pro podání nabídek:

1. 4. 2020 (13 hod)

Zahájení stavby:

19. 10. 2020

Dokončení stavby:

15. 3. 2021

Prohlídka místa plnění:

do 6. 3. 2020 (zahájení napouštění nádrže)

Vlastní investiční činnost zadavatele – akce není veřejná zakázka.

23.02.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.