Za napadení člena rybářské stráže byl viník vyloučen ze svazu s doživotním zákazem rybolovu na revírech ČRS

Dne 10.8.2023 byl rybářskou stráží při pravidelné kontrole osob provádějících lov ryb na mimopstruhovém rybářském revíru 441 043 Ohře 9 – údolní nádrž Nechranice zjištěn u člena jedné z našich místních organizací přestupek na úseku rybářství – Porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva stanovených uživatelem revíru (§ 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., zákona o rybářství), a to tím, že lovící prováděl lov ryb přívlačí na nástrahu nedosahující stanovené minimální délky 15 cm. Za tento přestupek byla členovi zadržena povolenka k lovu ryb.

Situace vygradovala následující den (11. 8. 2023), kdy došlo při provádění pochůzky ze strany člena rybářské stráže, která povolenku zadržela, k jejímu fyzickému napadení jedincem, kterému byla povolenka předchozí den zadržena. Fyzické násilí ze strany viníka bylo velice intenzivní, došlo k ublížení na zdraví u člena rybářské stráže (člen RS musel neprodleně po útoku podstoupit lékařské ošetření), a zároveň také došlo k poškození majetku rybářské stráže (zejména potopení lodě, propíchány pneumatiky u osobního vozu, a jiné).

Viník tak porušil základní povinnosti člena dle § 4, odst. 2, písm. e) Stanov ČRS, kdy narušil rybářskou etiku a vzájemný respekt ve vztazích mezi rybáři. Byl proto podán návrh na zahájení kárného řízení s uvedeným členem, kterým se zabýval kárný senát Severočeského územního svazu. V rámci kárného řízení bylo rozhodnuto o vyloučení člena z ČRS na dobu 5 let a doživotní zákaz rybolovu. Viník se k rozhodnutí kárného senátu neodvolal.

K situaci se stavíme s maximální vážností a zcela jasně dáváme na jevo, že takové jednání je zcela nepřijatelné a bude tvrdě trestáno!

Tento incident rovněž prošetřuje Policie ČR (v současné době probíhá další šetření). Viník musí nést za napadení úřední osoby, ublížení na zdraví a poškození cizí věci veškerou odpovědnost!

23.11.2023, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.