Začátek jarních výlovů a distribucí

Jarní distribuce do revírů byly zahájeny 270 kg štiky o průměrné váze 0,5 kg/ks. V tomto týdnu následovalo také 8000 kg kapra o průměrné váze cca 1 kg/ks do ÚN Nechranice.

Některé MO se rozhodly pomoci zvrátit nepříznivý vývoj týkající se úbytku okouna v revírech, MO Teplice a MO Bílina bylo proto k další produkci distribuováno 160 kg nádherného okouna ve váhové kategorii 0,3-0,5 kg/ks. Ryby zajistil územní svaz od Rybářství Mariánské Lázně, zakoupeny byly z prostředků MO. Severočeský územní svaz bude tyto aktivity podporovat, chov okouna by měl být zahájen také v dalších dvou MO.

K další produkci bylo na naše rybochovné zařízení v Chabařovicích dodáno také 200 kg tržní štiky od Rybářství Lnáře, tato bude na líhni vytřena, stejně jako štika z prvního velkého jarního výlovu, který se konal v úterý 11.3.2020. Ostatní druhy ryb z výlovu určeny rovněž k další produkci.


11.03.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.