Zahájení pstruhové sezóny na Ohři pod ÚN Nechranice

Vážení rybáři, vážené rybářky,

pro zatraktivnění zahájení pstruhové sezóny na Ohři pod údolní nádrží Nechranice, dojde ke snížení současného průtoku ve dnech od 16. 04. 2021 od 05:00 hod. do 17. 04. 2021 22:00 hod. na 24,0 m3/s.
Poté se průtok zvýší na cca 33,0 - 36,0 m3/s (dle situace). 
Úprava podmínek je výsledkem dobré spolupráce s Povodím Ohře, s. p. a jeho dispečinkem.

13.04.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.