Zákaz vstupu pod nestabilní svah u řeky Ohře pod vrcholem Špičák u Klášterce nad Ohří

Na základě požadavku Povodí Ohře, s. p., upozorňujeme členy na nebezpečný a nestabilní skalní masiv pod vrcholem Špičák, který se nachází nad obslužnou komunikací vedoucí k čerpací stanici vody Mikulovice (viz mapa). Ze skalního masivu může dojít k pádu horninových úlomků a bloků, a ohrozit rybáře na životě nebo jim způsobit újmu na zdraví.

Žádáme členy, aby do odvolání respektovali zákaz vstupu do vyznačeného území pod skalním masivem. Povodí Ohře v současné době připravuje zadání projektové dokumentace na sanaci skalního masivu.


14.05.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.