Zarybnění revírů Severočeského ÚS v roce 2020

I přes potíže, které nám rok 2020 přichystal se podařilo v Severočeském ÚS splnit zarybnění kolem 100% a více u všech sledovaných druhů ryb!

KAPR

V minulém roce bylo distribuováno celkem 367000 kg kapra (cca 293000 ks). Až téměř polovinu těchto ryb se daří distribuovat již v průběhu jarních měsíců. Revíry jsou tak během roku touto rybou dostatečně zarybněny. Zarybňovací plány ale nejsou v případě kapra již několik let výrazněji překračovány, snažíme se dávat více prostoru i jiným druhům (např. lín, štika, candát apod.).

LÍN

Podařilo se distribuovat přes 10 400 kg lína o průměrné váze 0,31 kg/ks. To i přes výrazný výpadek ze strany jednoho z našich dodavatelů (ryby se ale podařilo zajistit jinde).

Dlouhodobě se ukazuje jako velice úspěšná strategie vysazovat větší ryby. To se odráží i ve statistice úlovků, dle které naleznete jedny z nejlepších revírů na lína právě v Severočeském ÚS, včetně těch, kde tyto ryby dorůstají trofejních velikostí. Lze předpokládat, že roste také počet rybářů, kteří tyto nádherné ryby pouští.

ŠTIKA

Bylo distribuováno 13 000 ks štiky ve velikosti ročka a starší (5800 kg), dále 240 000 ks štiky rychlené.

Štika se chová teritoriálně, cizí ji rozhodně není ani kanibalismus, již jedinci o velikosti několika cm se vzájemně požírají. I proto je třeba zvláště u tohoto druhu dávat důraz na správné vysazení, ideálně roznést nebo rozvést na co nejvíce míst v revíru a rovnoměrně vysadit, čímž je omezen i vliv kanibalismu na úbytek vysazených ryb v revíru, daný i jejich teritoriálním chováním. Čím více se tak např. rybáři v mnoha MO budou zajímat o vysazování štik, a s vysazením pomohou, tím více jich zároveň mohou v revírech očekávat.

CANDÁT

Do revírů bylo v minulém roce distribuováno celkem 121 000 ks candáta. Zarybňovací plány tak byly překročeny, což se v posledních letech ne vždy dařilo (oproti roku 2019 nárůst distribuovaných ryb cca o 30 000 ks). Candát je dlouhodobě i s ohledem na náročnost chovu nedostatkovou rybou, u které je poptávka vyšší než nabídka.

OKOUN/BÍLÁ RYBA

V minulém roce bylo distribuováno cca 7000 kg okouna a bílé ryby. Okoun je cíleně s podporou ÚS chován v několika MO, je také vítaným pomocníkem při redukci invazivního hlaváče černoústého, ÚS ho proto ve větší míře vysazuje i do Labe a jeho přítoků. Jako pozitivní se jeví stabilizace produkce bílé ryby v MO.

Obecně potřeba těchto ryb narůstá s ohledem na jejich úbytek v některých revírech, část jich proto ÚS kupuje od produkčních rybářských společností, ač i ty se potýkají se stále větším nedostatkem těchto druhů a nejsou schopny územnímu svazu dodat poptávané množství i s ohledem na vysoký predační tlak kormorána velkého a dalších rybožravých predátorů.

AMUR

Do MP revírů bylo v minulém roce distribuováno celkem 21000 kg amura o průměrné váze 2 kg/ks. Stále se zvyšuje popularita této bojovné ryby nejen mezi rybáři, ale s ohledem na kuchyňské využití se zároveň amur prosazuje i na Vánoce jako oblíbená alternativa místo kapra.

SUMEC

Do MP revírů Severočeského územního svazu bylo v minulém roce distribuováno celkem 3000 ks sumce ve velikosti ročka.

PSTRUH OBECNÝ

Do P revírů Severočeského ÚS bylo v minulém roce distribuováno téměř 23000 kusů pstruha obecného. Jejich počty závisí především na možnostech produkce v MO, bohužel v posledních letech se prohlubují problémy s vysycháním vodních toků, značné škody působí také predátoři (např. vydra, volavka). Severočeský územní svaz ustanovil, že MO proplatí v případě tohoto druhu veškerou produkci, včetně ryb nad rámec zarybňovacích plánů.

Stále větší důraz je kladen také na ochranu původních populací, s čímž souvisí i částečné omezení lovu dravců na části MP Ohře v době tření pstruha obecného.

Do P toků považujeme za nežádoucí vysazování pstruhů z chovů (např. linie Kolowrat), ti jsou v zanedbatelném množství distribuováni primárně do několika uzavřených vod (nádrží). V minulosti došlo rovněž k důsledné kategorizaci P revírů. Územní svaz si tak jasně stanovil, do kterých revírů je možné distribuovat i jiné lososovité ryby (např. pstruha duhového), a které slouží primárně k rozvoji populací pstruha obecného.

PSTRUH DUHOVÝ

V minulém roce bylo distribuováno téměř 33000 ks pstruha duhového o průměrné váze 0,38 kg/ks (celkem cca 12600 kg). Do vybraných P revírů distribuujeme tyto ryby v průběhu celé pstruhové sezóny. Stalo se již zároveň jakýmsi trendem, že tento druh stále více rybářů vnímá především jako rybu vhodnou pro kulinářské využití, naopak ulovené pstruhy obecné i díky tomu ve stále větší míře pouští.

SIVEN

Celkem bylo do P revírů distribuováno cca 5200 ks sivena (0,47 kg/ks), kterého primárně vysazujeme do revírů, kde se s ohledem na pH tolik nedaří jiným druhům lososovitých ryb.

LIPAN

Do P revírů Severočeského územního svazu bylo v minulém roce distribuováno 11500 ks lipana ve velikosti ročka (cca 18 cm/ks) a dvouročka (cca 24 cm/ks), s převahou dvouleté ryby.

ÚHOŘ

Úhoř je zajisté velice fascinující ryba, mnohé rybáře proto jistě potěší, že do revírů Severočeského ÚS se v minulém roce podařilo vysadit celkem přes 74 tisíc kusů odkrmeného úhořího monté (15 cm+), což je o cca 20 tisíc kusů více než v roce předchozím. Možný výrazný růst vysazovaných ryb je dán poklesem jejich ceny na trhu, způsobené především zásahem EU, která tyto ryby zakázala vyvážet mimo své území. Vysoká poptávka zvláště v některých zemích jihovýchodní Asie dostávala ještě před několika lety ceny za kilogram této ryby do neskutečných částek.

RCHZ Chabařovice

Nedílnou součástí Severočeského územního svazu je rybochovné zařízení v Chabařovicích (RCHZ), které krom produkce ryb představuje především důležité zázemí pro zaměstnance a techniku územního svazu.

V minulém roce RCHZ vyprodukovalo celkem 26800 kg kapra (více jak 7% všech v ÚS vysazených), 86000 ks štiky (především rychlené), 10600 ks candáta (primárně roček), 1150 kg amura, 800 kg okouna a bílé ryby. U kapra byl výlovek dokonce o 4400 kg vyšší než maximální produkce z předchozích let.

Nárůst produkce ryb je pozitivním důsledkem investic do provozu RCHZ Chabařovice. Celková hodnota produkce ryb činila cca 2 mil. Kč.

Děkujeme jak zaměstnancům ÚS, kteří se na těchto výsledcích podíleli, tak rovněž brigádníkům, kteří neváhají obětovat svůj volný čas a jejich pomoc je neocenitelná. V případě zájmu rádi uvítáme na výlovech i další rybáře, kteří chtějí pomoci k udržení kvalitního zarybnění našich revírů.

Naší zásadní úlohou při zarybňování revírů je doplňování stavu hospodářsky významných druhů ryb. Ryby říční jsou spíše než na vysazování závislé na stavu prostředí, které vyžadují k rozmnožování, vyhledávání potravy a úkrytech. Z uvedených důvodů spíše než vysazování ryb nezřídka pochybné kvality je důležitější věnovat pozornost při péči o říční ryby ochraně jejich prostředí.

Významnou pomocí je podpora Ministerstva zemědělství ve formě dotace na mimoprodukční funkce rybářských revírůjako částečná kompenzace škod způsobených kormorány, vydrou, volavkou apod., ze které lze zlepšovat stav zarybnění revírů, například pstruhem obecným, lipanem, candátem, štikou a línem.

S potěšením také informujeme o skutečnosti, že rok 2020 skončil přebytkem hospodaření, prostředky mohou být směřovány nejen do fondu revírů pro nákup pozemků, získávání nových revírů a staveb revírů, ale s ohledem na současnou situaci je zajisté rozumné mít i finanční rezervu pro případ možných výpadků příjmů, způsobených epidemií koronaviru a s tím spojených opatření ze strany orgánů státní správy.

28.02.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.