Ze zasedání Odboru mládeže Republikové rady ČRS

Odbor mládeže Republikové rady ČRS se sešel na svém řádném zasedání 28. 1. 2023. Na programu byla především soutěž Zlatá udice, konkrétně úprava Směrnice pro Zlatou udici, aktualizace a úprava Otázek a odpovědí pro Zlatou udici a informace k přípravě Národního kola Zlaté udice, dále Letní tábor mládeže a Setkání mládeže 2023 a další. Jednání vedl předseda Odboru mládeže Jiří Marek.

Jednotliví členové Odboru mládeže projednali na svých ÚS návrh na zkrácení doby lovu při závodech Zlaté udice z 2,5 na 2 hodiny. Odbor schválil zkrácení lovu ryb v rámci soutěže Zlatá udice jednoho kola závodu na 2 hodiny. Dále došlo ke změnám testových otázek pro soutěž Zlatá udice, jednalo se pouze o drobné technické úpravy.

Národní kolo Zlaté udice

Národní kolo soutěže Zlatá udice se v letošním roce uskuteční 16.-18. 6. 2023. Pořadatelem letošního ročníku je Středočeský ÚS. Na březnovém zasedání, budou již k dispozici předběžné propozice.

PXL 20220619 140822046

Letní tábor mládeže 2023

Letošní roční se bude konat tradičně ve Smetanově Lhotě. Tábor se uskuteční od neděle 30. 7. do soboty 12. 8. 2023. Na dalším zasedání zástupci územních svazů dodají jména vedoucích. Byly stanoveny maximální počty dětí účastnících se za jednotlivé ÚS.

PXL 20220805 071048943

Setkání mládeže 2023

Pořadatelem je v letošním roce Jihočeský ÚS. Přesný termín prozatím není potvrzen, o místě a termínu bude odbor informován na březnovém zasedání.

Tajemnice odboru Petra Hnízdilová informovala členy odboru o vyúčtování dotace z MŠMT na projekt „Rybářský svaz pro děti a mládež 2022“. V rámci projektu bylo podpořeno 109 aktivit a z tohoto počtu bylo uskutečněno 20 specifických aktivit. Žádost o dotaci, včetně nového projektu „Český rybářský svaz pro děti a mládež 2023“, který navazuje na dlouholetý projekt, byla již na MŠMT podána.

036

Jednotliví členové odboru představili termínové kalendáře ÚS včetně předběžně plánovaných akcí. Po dodání schválených kalendářů jednotlivých ÚS budou zveřejněny na webových stránkách ČRS.

Tajemnice odboru Petra Hnízdilová rovněž informovala, že i v roce 2023 se opětovně uskuteční elektronická soutěž „Příroda kolem nás“, při které děti odpovídají na 7 otázek z každého zúčastněného svazu (rybáři, včelaři, myslivci, zahrádkáři). Soutěž bude vyhodnocena na výstavě Natura Viva 2023. Soubor otázek do soutěže bude zpřístupněn od 1. 3. - 30. 4. 2023 na našich webových stránkách.

Za ČRS Lukáš Mareš

Zdroj: Český rybářský svaz, z. s.

08.02.2023, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.