Zvýšené jarní úhyny ryb na rybářských revírech

Mimořádně nepříznivý vývoj počasí, kdy dubnové teploty atakovaly 25 °C a následovalo 14 dní chladného počasí první poloviny května je hlavní příčinou zvýšených úhynů ryb na rybářských revírech. Po zimě oslabené ryby, často čelící rybožravým predátorům, nezřídka při tomto vývoji počasí podlehnou onemocnění až na jaře. Jedná se zpravidla o bakteriální nebo plísňové onemocnění, případně také jarní virémii. Uvedený soubor onemocnění se v přírodě zcela běžně vyskytuje a většina ryb v dobrém kondičním stavu je imunní. Nastanou-li však takto nepříznivé podmínky nebo výrazný stres vyvolaný například opakovaným ulovením nebo zraněním (někdy i banálním), dojde ke vzplanutí nemoci. V podmínkách rybářských revírů není reálných prostředků léčby těchto onemocnění. Bylo by nutné slovení obsádky nebo plošné léčení antibiotiky (následná ochranná lhůta po podání přípravku). Po zvýšení teploty vody nad 18 až 20 °C zpravidla úhyn ryb zcela odezní.

Hospodářské skupiny v MO uvedený problém řeší a uhynulé ryby průběžně z revírů odstraňují.

Podotýkáme, že se nejedná o nebezpečnou nákazu, přenos onemocnění na člověka je vyloučen a ostatní ryby v revíru jsou konzumovatelné bez rizika.

Úhyny ryb jsou postiženy zejména revíry v chladnějších klimatických regionech, ale k mírně zvýšeným ztrátám dochází takřka plošně.

Ve spolupráci s MO upřesňujeme rozsah jarních ztrát v revírech, které budou bezezbytku nahrazeny při příštích dodávkách ryb, nejpozději však při podzimním zarybnění.

20.05.2019, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.