Výbor územního svazu

Jméno

Funkce

Telefon

E-mail

JUDr. Jaroslav Holý předseda ÚS 605 979 224
Miroslav Vajda 1. místopředseda ÚS
Ing. Tomáš Kava jednatel ÚS 602 421 675 kava@crsusti.cz 
Ing. Václav Jelínek hospodář ÚS 606 575 415 jelinek@crsusti.cz 
Miloš Zlatohlávek člen
Václav Pešek člen
Václav Turek člen
Ivan Bílý člen bily@rybsvaz.cz  
Vladimír Krpeš člen
Miloslav Trejbal člen
JUDr. Marek Bařtipán člen
Vladimír Jiříček člen jiricek@crsusti.cz
30.06.2023, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.