Povolenky, rybářské lístky

CENÍK POVOLENEK PRO ROK 2022

 

SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ

CELOSVAZOVÉ

Typ povolenky

Mimopstruhová

Pstruhová

Typ povolenky

Mimopstruhová

Pstruhová

Roční - Dospělí 1600,- 1600,- Roční - Dospělí 2550,- 2650,-
Roční - Mládež, ZTP * 800,- 800,- Roční - Mládež, ZTP ** 1450,- 1500,-
Roční - Děti do 15 let 400,- 400,- Roční - Děti do 15 let 650,- 700,-
Měsíční 1280,- 1280,-
14 - denní 1120,- - CELOREPUBLIKOVÉ
7 - denní 720,- 1040,- Typ povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Jednodenní 320,- 400,- ČRS a MRS - Roční 3600,- 3750,-

vysvětlivky:
*   držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18 let a studující denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu
** držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18 let


POVOLENKY PRO NEČLENY A CIZINCE

Typ povolenky

Mimopstruhová

Pstruhová

Jednodenní 360,- 540,-
Dvoudenní 720,- 1080,-
7 - denní 900,- 1620,-
Měsíční 2250,- 3240,-
Roční 4950,- 6480,-

Děti do 15 let mají 50% slevu z ceny povolenky pro dospělé.

RYBÁŘSKÉ LÍSTKY

Platnost rybářského lístku     

Cena Kč

30 dní (pro nečleny a cizince) 200,-
1 rok 100,-               * 50,-
3 roky 200,-               * 100,-
10 let 500,-               * 250,-
Doživotní 1000,-             * 500,-

Vysvětlivky:
* Cena pro osoby mladší 15 let, žáky nebo studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021

Druh

nominální cena Kč/ks

Dospělí  500,-
Mládež 16-18 let 200,-
Děti do 15 let 100,-

25.11.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.