Povolenky, rybářské lístky

CENÍK POVOLENEK PRO ROK 2024

 

SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ

CELOSVAZOVÉ

Typ povolenky

Mimopstruhová

Pstruhová

Typ povolenky

Mimopstruhová

Pstruhová

Roční - Dospělí 1900,- 1900,- Roční - Dospělí 3150,- 3350,-
Roční - Mládež, ZTP * 950,- 950,- Roční - Mládež, ZTP ** 1500,- 1550,-
Roční - Děti do 15 let 475,- 475,- Roční - Děti do 15 let 850,- 900,-
Měsíční 1520,- -
7 - denní 860,- 1250,- CELOREPUBLIKOVÉ
3 - denní 570,- - Typ povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Jednodenní 380,- 480,- ČRS a MRS - Roční 4500,- 4750,-

vysvětlivky:
*   držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18 let a studující denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu
** držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18 let


POVOLENKY PRO NEČLENY A CIZINCE

Typ povolenky

Mimopstruhová

Pstruhová

Jednodenní 650,- -
3 - denní 1560,- 1560,-
7 - denní 1950,- -
Roční 7000,- 7000,-

Děti do 15 let mají 50% slevu z ceny povolenky pro dospělé.

RYBÁŘSKÉ LÍSTKY

Platnost rybářského lístku     

Cena Kč

30 dní (pro nečleny a cizince) 200,-
10 let 500,-               * 250,-
Na dobu neurčitou 1000,-             

Vysvětlivky:
* Cena pro osoby mladší 15 let, žáky nebo studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2024

Druh

cena Kč

Dospělí  700,-
Mládež 16-18 let 300,-
Děti do 15 let 150,-

04.01.2024, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.