Úvodní slovo

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz registruje ve své působnosti na 80. rybářských kroužků pro děti a mládež se zájmem o rybaření, přírodu, život okolo vody, anebo možnosti zúčastnit se v různých disciplínách rybolovných technik. V jednotlivých místních organizacích ČRS jsou určeny pro děti ve věku od 6 do 18 let. Zde se děti naučí mnohým teoretickým i praktickým dovednostem, např. v biologii ryb, nejmenší lovné míry jednotlivých druhů ryb, doby hájení, předpisy upravující lov ryb, získají zručnost při sestavování udic, vyzkouší si vázání mušek, navazování nástrah, zdolávání ryb a mnoho dalšího.

Rybaření nabízí vše, co si dítě může přát. Poznání nových kamarádů, odpočinek, dobrodružství, nezapomenutelné zážitky a radost z úlovků.

V rybářském kroužku mají děti možnost s kolektivem a pod dohledem vedoucích vycházet do přírody a zejména k vodě a prakticky zkoušet především lov ryb, ale i poznávání dalších živočichů a rostlin. To je zpravidla formuje na celý život ve vztahu k přírodě. Zároveň tak může kroužek rybářů vypomoci rodičům, kteří pro vytížení pracovními povinnostmi nemohou věnovat zejména v pracovním týdnu dostatek času dětem, aby se do přírody dostali. Je to také kompenzace přísné školní výuce a nadbytku času tráveného dnes dětmi u počítačových her.

V průběhu roku se děti z rybářských kroužků mohou setkávat na společných akcích, závodech v lovu ryb, společných výletech nebo exkurzích na rybářské provozy či výstavy apod. V létě je možnost přihlásit děti na několikadenní společná setkání mladých rybářů se zajímavým programem, a to i do zahraničí. Každoročně jsou o prázdninách pořádány rybářské tábory na 1-2 týdny, a to jak v některých MO, tak Severočeským územním svazem i Radou ČRS jako celorepublikovým subjektem.

Všechny akce jsou nějakou formou a v různém rozsahu podporovány složkami ČRS a jsou zpravidla dostupné s výraznými slevami, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce dětí. K tomu účelu také zajišťujeme dotace ze státního nebo krajského rozpočtu.

Jak se stát rybářem a získat rybářský lístek? Abyste se mohli stát rybářem a být přijati za člena ČRS, musíte absolvovat testy, které se skládají ze základních rybářských znalostí (biologie ryb, nejmenší lovné míry jednotlivých druhů ryb, doby hájení, předpisy upravující lov ryb a další). Děti se v kroužku na tuto zkoušku postupně připravují, a pokud dochází dostatečně pravidelně a se zájmem, jsou vždy úspěšní a nezřídka znalejší než někteří dospělí. Po úspěšném vykonání tohoto testu, máte právo na rybářský lístek, který vydává obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodě má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt (ceny rybářských lístků a jejich platnosti). Po jeho získaní a přijetí za člena ČRS si může dítě u příslušné místní organizace zakoupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry. ČRS vydává několik druhů povolenek s různým rozsahem platnosti. (Ceny a typy povolenek).

V létě připravujeme pro děti širokou nabídku rybářských táborů a akcí, na kterých si procvičí praktické dovednosti, zahrají hry s kamarády, zachytají ryby a zažijí spoustu dobrodružství.

 

Pokud účastník kroužků bude mít soutěživého ducha, může si vyzkoušet v některé MO soutěž Zlatá udice což  je praktická a vědomostní soutěž, která má několik kol: místní, okresní, územní a národní. Součástí soutěže je poznávací a testová část – určování ryb, rostlin a živočichů a testy lovu ryb udicí na plavanou a rybolovná technika pětiboj. Družstva jsou složena z 6 dětí ve věku od 7 do 18 let a závodí ve 3 kategoriích: 

    •  žákyně – do 15 let,
    •  žáci – do 15 let,
    •  dorostenci – od 15 do 18 let (dívky i chlapci).

Zlatá udice je k dispozici také ve formě multimediálního výukového programu pro PC, který je společně s dalšími programy možné stáhnout z webových stránek ČRS.

Závodní sezóna lovu ryb udicí na plavanou trvá od dubna do října. Tento druh rybolovu je velmi specifický. Chytá se hlavně na dlouhé udice, tzv. děličky nebo biče: ty však nemají naviják ani očka jako klasický prut, ale vlasec je připevněn pouze jedním koncem ke špičce. Jsou dlouhé i 13 m, ale přesněji to záleží na závodníkovi a závodním řádu, který upravuje maximální délku děličky a biče. Jako nástraha se používá většinou živá (červi, žížaly, patentky), a ke vnadění různé krmné směsi.

Závody v rybolovné technice se odehrávají na travnatých hřištích. Účelem je dohodit zátěž (7,5 g hmota ve tvaru kapky) či umělou mušku co nejdále, anebo co nejpřesněji na terč. V mládežnické kategorii je 5 disciplín: muška skish, muška dálka, arenberg, zátěž skish a zátěž dálka. V zimních měsících pořádáme halové závody.

V lovu ryb udicí na umělou mušku máme dva druhy závodů, a to buď na stojatých vodách (přehradní nádrže, rybníky) nebo tekoucích vodách (řeka). Na tekoucích vodách se závodníci snaží ve svém sektoru (vymezeném místě) přelstít a chytit největší počet hodnotitelných ryb. Na stojatých vodách se chytá ze břehu. Nástrahou jsou vždy umělé mušky, které napodobují různá vývojová stádia hmyzu.

29.09.2017, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.