Povolení k vplouvání malým plavidlem do části uzavřené plochy pod jezem České Kopisty

Vážení rybáři,

pro rok 2021 se nám podařilo získat povolení Státní plavební správy a Povodí Labe, s. p. k vplouvání malým plavidlem pro účel rybolovu do spodní části vodní plochy pod jezem České Kopisty. Jedná se o úsek max. 250 m od začátku zakázaného úseku, který je přibližně v úrovni spodní části dělící hrázky mezi řekou a plavebním kanálem. Linie 250 m se nachází asi 25 m pod úrovní můstku u zdymadla přes plavební kanál a můstek slouží jako orientační liniový ukazatel. Tato horní úroveň výjimečně povolená pro vplutí a rybolov je asi 450 m pod jezem. V prostoru cca 450 m od jezu po proudu je tedy nadále rybolov z plavidel zakázán a tento zákaz je nezbytné striktně dodržovat, aby bylo možné povolení získat i pro další roky a případně získat povolení také pro další obdobné úseky pod jinými jezy.

Pro povolení ovšem platí ještě další podmínky:

  • 5 plavidel v úseku současně,
  • 20 m od břehu,
  • do průtoku 250 m3/s,
  • plavba jen ve dne a za nesnížené viditelnosti,
  • označení plavidla dle pokynu v oprávnění, viz níže.

Povolení SPS Děčín bylo vydáno pro uživatele revíru, tj. ČRS, z. s., Severočeský územní svaz.  

Oprávnění k vplutí plavidla považovaného pro daný účel za plavidlo SvčÚS je možné pouze na základě

tzv. Oprávnění, které lze získat:

  • Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Litoměřice – Rybářský dům, Velká Mlýnská 2, Litoměřice; provozní čas: ČRS-Litoměřice (crs-litomerice.cz)
  • Český rybářský svaz, z. s., sekretariát – Střekovské nábřeží 975/51, Ústí nad Labem – Střekov

              (pondělí až pátek 7:00 – 15:00).

Oprávnění SvčÚS je přílohou rozhodnutí Státní plavební správy a mapka Povodí Labe, s. p.

Na místech výdeje Oprávnění s přílohami se provádí evidence osob, kterým je předmětné oprávnění vydáno, a to jméno a příjmení, MO člena ČRS, z. s. a číslo platné povolenky.

Dodržování podmínek pro vplouvání do části podjezí bude kontrolováno SPS, na místě trvale přítomnými zaměstnanci PLA (velín zdymadla) a rovněž rybářskou stráží.

MAPKA

13.04.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.