Úlovky na revírech Severočeského územního svazu v roce 2020

V roce 2020 uskutečnili rybáři na revírech v Severočeském územním svazu 697489 vycházek a ponechali si 243513 kusů ryb o celkové hmotnosti 426144 kg.

Pokud se podíváme na jednotlivé druhy ponechaných ryb, jsou data následující:

Kapr obecný:

Celkem bylo vykázáno 149683 ks kapra o váze 331175 kg (2,21 kg/ks). Z tohoto množství bylo např. na ÚN Nechranice ponecháno cca 37000 kusů o celkové váze 80000 kg. V kusovém množství byla ÚN Nechranice nejúspěšnější revír v celém svazu, v kilogramech ji předčil lehce pouze jeden rozlohou několikanásobně větší revír.

Severočeský ÚS provozuje na ÚN své ubytovací zařízení, na kterém proběhla již výměna velké části chat za nové se sociálním zařízením, zrekonstruována byla i hlavní ubytovací budova, rezervace jsou možné ZDE.

Lín obecný:

Celkem bylo ponecháno cca 7377 ks lína o váze 3949 kg (0,54 kg/ks). Dlouhodobě se ukazuje jako úspěšná strategie ÚS vysazovat v průměru váhově těžší ryby v tržní velikosti. Nejúspěšnější revír ohledně této ryby byl Bílina 6 a jeho podrevíry s cca 800 ks lína o váze 400 kg.

Štika obecná:

V roce 2020 si rybáři ponechali celkem 5166 ks štiky o váze 11098 kg (2,15 kg/ks). Z toho např. na ÚN Nechranice bylo ponecháno cca 850 ks štiky o celkové váze 1800 kg.

Candát obecný:

Bylo vykázáno 7828 ks candáta o celkové váze 16195 kg (2,07 kg/ks). Z toho na ÚN Nechranice, která byla třetím nejúspěšnějším revírem ohledně této ryby v ČRS připadalo cca 4200 ks o váze 7600 kg. S ohledem na mimořádný rybářský tlak v podzimních měsících budou zváženy návrhy na stabilizaci dravých ryb v ÚN (např. minimální délka nástražní rybičky apod.).

Sumec velký:

Z revírů bylo odneseno 1016 ks sumce o celkové váze 9452 kg (9,3 kg/ks). Z hlediska úlovků jsou nejúspěšnější revíry na řece Labe.

Bolen dravý:

Rybáři si ponechali 382 ks bolena o celkové váze 968 kg (2,53 kg/ks).

Amur bílý:

Celkem bylo vykázáno v minulém roce 5927 ks amura o váze 17900 kg (3,02 kg/ks). Tradičně nejúspěšnější jsou rybáři na revírech v Podkrušnohoří.

Cejn velký:

V minulém roce bylo ponecháno 14710 ks cejna o celkové váze 13493 kg, zvláště zajímavá je průměrná váha ponechaných ryb 0,92 kg/ks (celosvazový průměr 0,56 kg/ks). Z toho na ÚN Nechranice (2. nejlepší revír v ČRS) se jednalo o cca 4500 ks cejna o váze 5500 kg, tedy dokonce 1,2 kg/ks.

Jelec tloušť:

Bylo vykázáno1258 ks tlouště o celkové váze 1431 kg. Průměrná váha ponechaných ryb 1,14 kg/ks (průměr ČRS 0,54 kg/ks).

Okoun říční:

Bylo ponecháno 5793 ks okouna o celkové váze 2991 kg, průměrná váha ponechaných ryb tedy byla 0,52 kg/ks (průměr ČRS 0,25 kg/ks). ÚN Nechranice byla s cca 2900 ks a 1700 kg okouna nejlepší revír v ČRS. Stejně i jako v případě candáta, budou i ohledem na okouna v případě ÚN Nechranice zváženy návrhy na stabilizaci dravých ryb v ÚN (např. minimální délka nástražní rybičky apod.).

Na okouna klademe stále větší důraz, cíleně je chován i v několika našich MO. Např. na dolním Labi také pomáhá s eliminaci invazivního hlaváče černoústého.

Úhoř říční:

Rybáři vykázali 2014 ks úhoře o celkové váze 1811, kg (0,9 kg/ks).

Parma obecná:

Jedná se primárně o krásnou a bojovnou sportovní rybu, kterou většina rybářů pouští, ponecháno bylo v minulém roce 159 ks o celkové váze 333 kg (2,1 kg/ks). Od tohoto roku je tento druh na řadě revírů stejně jako další reofilní druhy celoročně hájen.

Ostroretka stěhovavá:

Těmto rybám se u nás daří především v úseku Labe od státní hranice po plavební stupeň Střekov, v době tahu na trdliště je možné sledovat až tisicihlavá hejna. V minulém roce bylo ponecháno 251 ks ostroretky o celkové váze 272 kg (1,08 kg/ks). Stejně jako u parmy se i jí týká od letošního roku hájení v některých revírech (Labe, Ohře, Ploučnice).

Podoustev říční:

V minulém roce bylo ponecháno 98 ks podoustve o celkové váze 69 kg (0,7 kg/ks). I tohoto druhu se týká od letoška hájení ve vybraných revírech, stejně jako u již zmíněné parmy a ostroretky.

Pstruh obecný:

Rybáři si ponechali 4808 ks pstruha obecného o váze 2502 kg (0,52 kg/ks). Do P toků nevysazujeme tyto ryby z intenzivních chovů. Snažíme se o podporu původních populaci této ryby (např. rozšířená ochrana od tohoto roku na Ohři). Je jasným trendem, že pstruhy obecné rybáři stále častěji pouštějí, ponechávají si raději ulovené pstruhy duhové.

Pstruh duhový:

Celkem bylo vykázáno 18072 ks pstruha duhového o váze 8165 kg (0,45 kg/ks). V našem ÚS máme hned několik TOP revírů v ČRS ohledně této ryby. Lze zmínit např. P Ohři pod ÚN Nechranice.

Lipan podhorní:

Jedná se o krásnou sportovní rybu, kterou rybáři spíše pouštějí. V minulém roce bylo ponecháno 344 ks lipana o váze 134 kg (0,38 kg/ks).

Siven americký:

Bylo ponecháno 3685 ks sivena o váze 1084 kg (0,29 kg/ks). Z toho je také několik revírů našeho ÚS mezi nejlepšími v ČRS. Siveny vysazujeme především do kyselejších vod, kde se jiným druhům losovitých ryb tolik nedaří.

Hlavatka obecná:

V minulém roce bylo vykázáno 7 kusů hlavatky o celkové váze 20 kg. (2,85 kg/ks).

Tolstolobik bílý:

Bylo ponecháno 27 ks o váze 194 kg (7,18 kg/ks).

Karas:

Vykázáno 2453 ks o celkové váze 1316 kg (0,54 kg/ks).

Ostatní:

Dále bylo bylo ponecháno 13450 ks a 15911 kg ostatních druhů ryb

-----------------------------------------------------------------------------

Kolik ryb bylo v minulém roce do revírů v Severočeském ÚS distribuováno? O tom jsme již informovali dříve ZDE

Jak je patrné, Severočeský územní svaz má i dle úlovků co nabídnout. Ať již do objemu ulovených ryb, nebo kusové velikosti řady druhů.

V případě, že budou chtít naše revíry navštívit např. rybáři z jiných územních svazů nebo MRS, jejichž povolenka (např. územní) u nás neplatí, nabízíme od minulého roku možnost objednání hostovací povolenky online ZDE.

Petrův zdar

07.05.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.