Ceny povolenek pro rok 2022

Vážení rybáři, již jsou stanoveny ceny povolenek pro rok 2022:

SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ

CELOSVAZOVÉ

Typ povolenky

Mimopstruhová

Pstruhová

Typ povolenky

Mimopstruhová

Pstruhová

Roční - Dospělí 1600,- 1600,- Roční - Dospělí 2550,- 2650,-
Roční - Mládež, ZTP 800 800,- Roční - Mládež, ZTP 1450,- 1500,-
Roční - Děti do 15 let 400,- 400,- Roční - Děti do 15 let 650,- 700,-
Měsíční 1280,- 1280,-
14 - denní 1120,- -

CELOREPUBLIKOVÉ

7 - denní 720,- 1040,-

Typ povolenky

Mimopstruhová

Pstruhová

Jednodenní 320,- 400,- ČRS a MRS - Roční 3600,- 3750,-

Nárůst nákladů a s tím spojené zdražování jistě pociťují mnozí z nás, bohužel se tento trend nevyhýbá ani oblasti rybolovu. Z důvodu zvyšování nákladů, z nichž největší položkou je nákup ryb do revírů, musel Severočeský územní svaz po dvou letech přistoupit k úpravě cen povolenek. Nejvýraznější nárůst je možné zaznamenat u ročních MP územních povolenek, kde cena pro dospělé vzrostla o 150 Kč na 1600 Kč, v případě P povolenek o 100 Kč na 1600 Kč. Mírně vzrostla i cena P celosvazových a celorepublikových povolenek.

Revíry Severočeského ÚS jsou zarybňovány v mnoha ohledech poměrně nadstandardně, o čemž svědčí například data ohledně vysazených ryb v minulém roce ZDE a data úlovků ze minulý rok ZDE. Podařilo se také získat desítky ha nových revírů a na další se mohou rybáři těšit.

Aktuálně Severočeský ÚS hospodaří na 4619,14 ha MP revírů a 427,75 ha P revírů, což z něj činí rozlohou revírů jeden z největších územních svazů v ČRS.

POVOLENKY PRO NEČLENY A CIZINCE

Typ povolenky

Mimopstruhová

Pstruhová

Jednodenní 360,- 540,-
Dvoudenní 720,- 1080,-
7 - denní 900,- 1620,-
Měsíční 2250,- 3240,-
Roční 4950,- 6480,-

Děti do 15 let mají 50% slevu z ceny povolenky pro dospělé.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Dospělí  500,-
Mládež 16-18 let 200,-
Děti do 15 let 100,-

V případě cen členských známek zůstává cena stejná jako v minulém roce.

Cenu za neodpracované brigádnické hodiny si stanovují jednotlivé MO na základě rozhodnutí členských schůzí a tyto prostředky jsou zcela příjmem MO.

18.11.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.