Úlovky na revírech Severočeského ÚS v roce 2021

V minulém roce si rybáři od revírů Severočeského územního svazu dle vykázaných dat odnesli přes 200 tisíc kusů ryb o celkové váze přes 348 tisíc kilogramů. Níže uvádíme data dle druhů:

KAPR

Celkem bylo na revírech Severočeského ÚS v minulém roce vykázáno téměř 121500 ks ponechaných kaprů o váze přesahující 267500 kg. Z čehož na našem největším revíru, kterým je ÚN Nechranice bylo vykázáno cca 28800 ks ponechaných ryb (62700 kg). Na počet ponechaných kusů kapra byla ÚN Nechranice TOP revírem v celém ČRS. To i přes ztížené možnosti lovu během většiny minulé sezóny (vysoká hladina přehrady a tím pádem i méně lovných míst). Oproti tomu v letošním roce bude hladina níže, lze tak předpokládat i větší návštěvnost a objem úlovků kapra.

LÍN

V minulém roce vykázáno 7376 ks ponechaného lína o celkové váze přes 3750 kg a průměrné váze 0,51 kg/ks. Mezi pěti nejlepšími revíry v ČRS na lína jsou dle úlovků hned tři v našem ÚS (včetně prvního místa). Línům věnujeme značnou pozornost, dlouhodobě se nám daří v případě tohoto druhu výrazně překračovat zarybňovací plány a podařilo se zvrátit trend úbytku této krásné ryby.

CEJN

Na našich revírech bylo v minulém roce vykázáno 10158 ks ponechaného cejna o celkové váze cca 9400 kg a průměrné váze 0,92 kg/ks. Cejni jsou na MP revírech dle počtu kusů druhým nejponechávanějším druhem ryb.

TLOUŠŤ

Rybáři si v minulém roce ponechali 971 ks tlouště o celkové váze téměř 1000 kg a průměrné váze 1,02 kg/ks.

OKOUN

Bylo vykázáno 1762 ks okounů o celkové váze 903 kg. Průměrná váha ponechaných ryb tak byla 0,51 kg/ks. Upozorňujeme, že od letošního roku je na našich revírech povinnost zaznamenat po ulovení do oddílu č. II povolenky kromě vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 a 3, § 17 odst. 3 a 4 i OKOUNA, jehož úlovek je zároveň omezen na 4 kusy denně. Jako územní svaz se snažíme již řadu let populace okouna podporovat, to jak zvýšenými distribucemi, tak podporou jejich chovu ve vybraných MO

PARMA

Na revírech Severočeského územního svazu bylo v minulém roce ponecháno 40 ks parmy o celkové váze 104 kg a průměrné váze 2,6 kg/ks. Severočeský územní svaz od minulého roku reofilní druhy (parma, podoustev, ostroretka) na většině revírů s jejich významným výskytem hájí (vybrané revíry na Labi, Ohři, Bílině a Ploučnici). Podporu životního prostředí těchto ryb a jejich ochranu považujeme za mnohem významnější pro udržení a posílení jejich populací, než vysazování těchto ryb z chovů (i s ohledem na naše zkušenosti s chovem těchto druhů).

OSTRORETKA

Na revírech Severočeského územního svazu bylo v minulém roce ponecháno 47 ks ostroretky o celkové váze přes 35 kg a průměrné váze 0,75 kg/ks. Severočeský územní svaz od minulého roku reofilní druhy (parma, podoustev, ostroretka) na většině revírů s jejich významným výskytem hájí (vybrané revíry na Labi, Ohři, Bílině a Ploučnici). Podporu životního prostředí těchto ryb a jejich ochranu považujeme za mnohem významnější pro udržení a posílení jejich populací, než vysazování těchto ryb z chovů (i s ohledem na naše zkušenosti s chovem těchto druhů).

PODOUSTEV

Bylo vykázáno 35 ks ponechané ryby o celkové váze 36,1 kg/ks. Stejně jako v případě parmy a ostroretky je podoustev na většině revírů s jejich významným výskytem celoročně hájena.

ŠTIKA

V minulém roce bylo na našich revírech vykázáno přes 4027 ks ponechaných štik o celkové váze přes 8700 kg (2,16 kg/ks). V případě štiky se v posledních letech dařilo dlouhodobě překračovat zarybňovací plány. Populace této dravé ryby jsou silně závislé na množství potravy v revíru, ovšem velký vliv má i způsob vysazení s ohledem na teritoriální chování a sklony ke kanibalismu. Dle dat úlovků je patrné, že na revírech svěřených těm MO, kde tyto ryby správně vysazují (štiky včetně rychlených roznesou nebo i rozvezou na lodích na co nejvíce míst), jsou i vyšší úlovky... Mělo by být tak v zájmu samotných rybářů, zajímat se o chod MO a nabídnout svou pomoc i v této oblasti.

CANDÁT

Na revírech Severočeského územního svazu bylo v minulém roce vykázáno 8601 ks ponechaného candáta o celkové váze přes 17000 kg (po kaprovi v našem ÚS dle celkové váhy druhý nejponechávanější druh) a průměrné váze 1,98 kg/ks. Z toho cca 4900 ks o celkové váze přes 9000 kg bylo vykázáno na ÚN Nechranice, která se tak v počtu ponechaných ryb tohoto druhu umístila na prvním místě v ČRS, to poměrně výrazně i před vyhlášenými nádržemi jako Orlík či Lipno. Severočeský územní svaz ovšem považuje enormní tlak na populace candáta (a dalších dravých ryb) na ÚN Nechranice za nežádoucí, s vysokým rizikem zhroucení jeho populace (stalo se již po roce 2007, obnovení populací bylo velice náročné nejen finančně). Z daného důvodu od letošního roku platí dobře známá omezení pro lov dravých ryb na tomto revíru (ZDE). Těší nás, že většina rybářů tato omezení chápe a respektuje. Ovšem stále se také potýkáme s některými jedinci, případně skupinami, které proti omezením vystupují. Z tohoto důvodu byly zveřejněny i další podklady k dané problematice, včetně grafů (úlovků a docházek), argumentů ÚS k podnětům odpůrců opatření a závěry odborného posudku kapacit z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR (ZDE).

SUMEC

V minulém roce bylo u nás vykázáno 1145 ks ponechaného sumce o celkové váze téměř 9500 kg a průměrné váze 8,28 kg/ks. Není žádným tajemstvím, že nejvíce těchto vousatých krasavců se loví na Labi, a velkých nádržích, jako např. ÚN Nechranice (70 ks o celkové váze 675 kg a průměrné 9,64 kg/ks).

ÚHOŘ

Na revírech Severočeského územního svazu bylo v minulém roce vykázáno 1361 ks ponechaného úhoře o celkové váze cca 1190 kg a průměrné váze 0,87 kg/ks.

PSTRUH OBECNÝ

V minulém roce u nás bylo vykázáno 2913 ks ponechaného pstruha obecného o celkové váze cca 1450 kg (průměrná váha cca 0,5 kg/ks). Z 10 TOP revírů, kde bylo v celém ČRS ponecháno nejvíce pstruhů (váhově), je hned 5 v našem ÚS, to je ovšem dáno i vysokou úživností některých našich revírů, kde se průměrná váha ponechaných ryb pohybuje i kolem 1 kg/ks. Dlouhodobý trend je ovšem poměrně jasný, stále více rybářů pstruha obecného pouští, ke gastronomickému využití preferují především pstruhy duhové.

PSTRUH DUHOVÝ

Bylo vykázáno 18717 ks ponechaného pstruha duhového o celkové váze přes 8550 kg a průměrné váze 0,46 kg/ks. Mezi 10 nejlepšími revíry v ČRS na tento druh naleznete tři v našem ÚS. Pstruh duhový je populární nejen pro své kulinářské využití, rybáři ho zároveň preferují před pstruhem potočním, kterého stále více pouštějí. Severočeský ÚS již před lety vytvořil kategorizaci P revírů a stanovil si, do kterých je možné tento druh vysazovat, a které slouží naopak primárně k rozvoji populací pstruha obecného.

LIPAN

Na revírech Severočeského územního svazu bylo v minulém roce vykázáno 296 ks ponechaného lipana o celkové váze přes 100 kg a průměrné váze 0,34 kg/ks. Mezi pěti nejlepšími revíry (dle úlovků) na lipana v ČRS jsou dva z našeho ÚS (včetně prvního místa), ovšem lipan je oblíbený především mezi sportovními rybáři (ne již tak pro gastronomické využití), naprostá většina proto tyto krasavce s typickou ploutví pouští.

SIVEN

V minulém roce bylo ponecháno 2460 ks sivena o celkové váze přes 1000 kg (průměrná váha 0,41 kg/ks). Siveny vysazujeme primárně do revírů, kde se s ohledem na pH (kyselost vody) tolik nedaří jiným druhům lososovitých ryb. V našem ÚS se nachází i nejlepší revír na sivena v ČRS.

BOLEN

Na revírech Severočeského územního svazu bylo v minulém roce vykázáno 457 ks ponechaného bolena o celkové váze cca 1200 kg a průměrné váze 2,59 kg/ks.

AMUR

V minulém roce u nás bylo rybáři vykázáno 4484 ks amura o celkové váze téměř 14200 kg. Průměrná váha ryb byla 3,16 kg/ks. Amur se mezi rybáři těší stále větší oblibě, jeho chovu věnujeme značnou pozornost i na našem rybochovném zařízení.

TOLSTOLOBIK

Vykázáno 20 ks ponechaného tolstolobika o celkové váze 316,8 kg a průměrné váze 15,84 kg/ks.

KARAS

V minulém roce rybáři na revírech Severočeského územního svazu vykázali 1541 ks ponechaného karase o celkové váze cca 900 kg a průměrné váze 0,58 kg/ks.

OSTATNÍ

Rybáři si ponechali 12455 ks ostatních druhů ryb (např. plotice, perlín a další) o celkové váze 1169 kg.

POČET DOCHÁZEK

Na revírech Severočeského územního svazu vykázali rybáři přes 694 tisíc docházek. Z toho bylo přes 215 tis. docházek na celosvazové povolenky. Mnohé naše revíry, to jak mimopstruhové, tak pstruhové se těší širokému zájmu rybářů doslova z celé země. Např. na ÚN Nechranice bylo vykázáno celkem téměř 78 tis. docházek. V případě tohoto našeho největšího rybářského revíru mohou rybáři využít i nově zrekonstruované zařízení (nové zděné chaty, apartmán, zrekonstruovaná hlavní budova) územního svazu ve Vikleticích (více ZDE).

Dlouhodobě se rovněž snažíme o pokud možno co nejvalitnější zarybnění našich revírů (data ZDE), to i přes dlouhodobý a obecný nedostatek některých druhů, které se nám přesto daří v naprosté většině případů v dostatečném množství zajišťovat, a zarybňovací plány dokonce i výrazněji překračovat.


28.08.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.