Do revírů distribuováno dalších 2800 ks lipana

11/06/2024

Do našich revírů bylo distribuováno dalších 2800 ks lipana ve velikosti cca 20 cm/ks. Ryby distribuovány částečně ve spolupráci s KPO. Zatím se v letošním roce podařilo distribuovat do revírů 10800 ks této nádherné ryby.

Přečíst více

Červnové Rybářství: Lov štik a candátů, chytání ve tmě a projekt proti kormoránům

07/06/2024

Červen je tradičně nejoblíbenějším měsícem lovců dravých ryb, protože v půli měsíce končí jejich hájení. Tomu jsme samozřejmě přizpůsobili obsah nejnovějšího Rybářství, ve kterém si můžete počíst o lovu štik nebo candátů. Kromě toho se zaměříme na chytání ve tmě, na rozdíly mezi průběžnými a pevnými splávky nebo na projekt vědců, který by mohl pomoci při boji s kormorány. Zahájení lovu dravců. Je…

Přečíst více

Třináct nových členů RS

03/06/2024

Rybářskou stráž v Severočeském územním svazu posílí 13 nových členů, zkoušky se konaly v minulém týdnu v České Lípě a Duchcově. Z celkového počtu 23 zúčastněných, splnilo zkoušky 11, další dva mají rybářské vzdělání.

Přečíst více

Distribuováno 49500 ks odkrmeného úhořího monté

02/06/2024

V pátek bylo do revírů Severočeského územního svazu distribuováno cca 49500 ks odkrmeného úhořího monté (cca 20 cm/ks). Ryby byly distribuovány do uzavřených vod čistě z prostředků Severočeského územního svazu, přesto mají možnost se z většiny těchto nádrží dostat do toků. V případě migrace úhoře jsou velkým problémem překážky vybudované na tocích člověkem. Při poproudové migraci v dospělosti boh…

Přečíst více

Distribuováno 4000 kg kapra

31/05/2024

Do revírů bylo v posledních dnech distribuováno 4000 kg kapra. V následujícím příspěvku budeme také informovat o distribuci úhořů, kteří nyní do našich vod míří.

Přečíst více

Distribuováno dalších 3000 ks lipana

29/05/2024

Do revírů bylo distribuováno dalších 3000 ks lipana (cca 19 cm/ks). V případě tohoto druhu se snažíme dlouhodobě překračovat zarybňovací plány a ryby vysazovat primárně nyní na jaře, aby se v tocích lépe aklimatizovaly, a snáze tak především přes zimu odolaly predátorům, zvláště tažné populaci kormorána, která u nás zimuje a je schopna působit nejvýznamnější škody.

Přečíst více

Povolení k vplouvání malým plavidlem do části uzavřené plochy pod jezy VD České Kopisty a VD Štětí pro výkon rybářského práva

27/05/2024

Tímto sdělujeme, že také pro rok 2024 je vydáno povolení Státní plavební správy a Povodí Labe, s. p. k vplouvání malým plavidlem pro účel rybolovu do spodní části vodní plochy pod jezy vodního díla České Kopisty a vodního díla Štětí.Jedná se o úsek max. 250 m od začátku zakázaného úseku, který je přibližně v úrovni spodní části dělící hrázky mezi řekou a plavebním kanálem. Linie 250 m se nachází a…

Přečíst více

Na severu Čech proběhl první závod Českého poháru v rybolovné technice

23/05/2024

Nový ročník Českého poháru v rybolovné technice odstartoval sobotním závodem na atletickém stadioně v Bílině. Z dlouholetého hlediska je vždy prvním závodem Ústecký pohár, který byl před několika lety na počest velkého průkopníka v rybolovné technice v Severočeském územním svazu přejmenován na Memoriál Rolanda Niedermayera. Na závodu se podílí Republiková rada ČRS, Severočeský územní svaz a MO Bí…

Přečíst více

Na nádrži Velký rybník s okamžitou platností obnoven rybolov

22/05/2024

Na základě rozhodnutí výboru Severočeského územního svazu, a s přihlédnutím k současnému stavu a možnostem rekonstrukce hráze nádrže, oznamujeme s okamžitou platností obnovení rybolovu na na revíru 441065 VELKÝ RYBNÍK, 40 ha, v k. ú. Rybniště. Předchozí zákaz byl vyhlášen na základě rozhodnutí orgánů státní správy o mimořádné manipulaci v souvislosti s průsaky hráze. Situace se může měnit dle akt…

Přečíst více

ČRS přispěl Šimonovi na sportovní protézu

19/05/2024

Šestnáctiletý Šimon Kasa z Písku, který studuje na Střední rybářské škole ve Vodňanech, podstoupil v únoru amputaci pravé nohy. Nyní potřebuje speciální protézu, se kterou bude moci sportovat i zajít na ryby. ČRS přispěl Šimonovi finančním darem, aby mu cestu k nové protéze usnadnil. Když bylo Šimonovi sedm let, nešťastným úrazem přišel o část pravé nohy a čtyři prsty na pravé ruce. Velkou část d…

Přečíst více
Přejít na stránku: 24563
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.