Výkon rybářského práva v kontextu zpřísnění opatření od 1.3. 2021

28/02/2021

Vážení rybáři, na základě Usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády č. 196 si Vás dovolujeme upozornit, že od pondělí 1. března je pobyt v přírodě povolen pouze v katastru obce, kde má osoba bydliště. Na konkrétní vztah tohoto opatření k možnostem výkonu rybářského práva byl dnes vznesen dotaz na příslušné orgány státní správy.  Do oficiálního stanoviska…

Přečíst více

Zarybnění revírů Severočeského ÚS v roce 2020

28/02/2021

I přes potíže, které nám rok 2020 přichystal se podařilo v Severočeském ÚS splnit zarybnění kolem 100% a více u všech sledovaných druhů ryb! KAPR V minulém roce bylo distribuováno celkem 367000 kg kapra (cca 293000 ks). Až téměř polovinu těchto ryb se daří distribuovat již v průběhu jarních měsíců. Revíry jsou tak během roku touto rybou dostatečně zarybněny. Zarybňovací plány ale nejsou v případ…

Přečíst více

Na Ústecku proběhl úklid břehů Labe, podobné akce aktuálně probíhají i na dalších místech Severočeského ÚS

28/02/2021

I v letošním roce proběhl úklid břehů Labe, partě 40 dobrovolníků se podařilo odstranit neuvěřitelných 4500 kg odpadu, o odvoz se postarala MO Ústí nad Labem. Podobné akce probíhají i v dalších částech našeho ÚS. DĚKUJEME! Je potěšující vidět, že se stále najdou rybáři, kterým není okolí revírů lhostejné a přiloží ruku k dílu. Někteří z účastníků neváhali dorazit na akci ani z větší vzdálenosti (…

Přečíst více

Členské státy EU se postavily proti návrhu zákazu rybolovu na 10 % území EU

20/02/2021

Rybáři si mohou oddychnout: Úspěch České republiky na jednání EK NADEG (Výbor odborníků pro směrnici EU o ptácích a stanovištích).  Všechny členské státy poslaly byrokraty EK k šípku s návrhem zákazu rybářství, myslivosti a lesnictví na 10 % rozlohy EU. Jako by nestačila globální změna klimatu a s ní spojený nedostatek vody v krajině, či mnohá omezení, plynoucí z platných předpisů. Ne dost bylo n…

Přečíst více

ČRS dosáhl ve spolupráci se skupinou hospodářů v krajině historického úspěchu - naše hospodářsky cenné druhy byly zachráněny!

19/02/2021

17. 2. 2021 projednal Výbor pro životní prostředí a Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR sněmovní tisk č. 731, který obsahoval pro nás klíčový návrh adaptace nařízení EU o invazních nepůvodních druzích. Váženým čtenářům můžeme již nyní prozradit, že se nám na tomto jednání podařilo obhájit možnost nadále v naší přírodě a krajině využívat hospodářsky cenné druhy, jako jsou například p…

Přečíst více

Letní tábor rybářské mládeže - Smetanova Lhota 2021

11/02/2021

Odbor mládeže Rady ČRS plánuje uskutečnit v termínu 1. – 14. 8. 2021 letní tábor rybářské mládeže. Jako tradičně se bude konat v objektu ZO OS KOVO – Buzuluk Komárov ve Smetanově Lhotě. Tábor je zaměřen především na rybolov, nácvik rybolovné techniky a na prohloubení rybářských znalostí a dovedností. Přihlášky jsou právě spuštěny! Děti si v průběhu tábora mohou vyzkoušet rybolovnou techniku  (ház…

Přečíst více

Doplňující stanovisko Ministerstva zemědělství ke zkouškám pro získání prvního rybářského lístku

09/02/2021

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo dne 8. 2. 2021 doplňující stanovisko k problematice pořádání zkoušek k získání prvního rybářského lístku prostřednictvím videokonference v době pandemie. Stanovisko je v souladu s metodickým pokynem, který byl zveřejněn na stránkách ČRS (Podmínky pořádání zkoušek...) a rozšiřuje ho o podrobnosti týkající se zaslání protokolu o složení zkoušky, která je uskutečněn…

Přečíst více

ECHA doporučuje Evropské komisi zákaz olova, včetně rybářských zátěží

06/02/2021

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) v tomto týdnu zveřejnila doporučení Evropské komisi, které by v případě přijetí postupně postavilo prodej i použití olověných rybářských zátěží mimo zákon. Proti tomuto opatření, které dlouhodobě odmítá i Česká republika, budeme společně s myslivci a dalšími  dotčenými subjekty bojovat i nadále. Další zakázka z dílny EU, o kterou nikdo z nás nestál,…

Přečíst více

Vývoj členské základny Severočeského územního svazu

03/02/2021

V roce 2020 pokračoval trend růstu členské základny. Počet členů Severočeského územního svazu se v minulém roce zvýšil o 887 osob, což znamená růst o 2,6% a překonal tak 35 tisíc členů. Celkově má Český rybářský svaz aktuálně téměř 259 tisíc členů. Počet členů se tak dostává na hodnoty před dopady ekonomické krize, která začala v roce 2008, opětovný růst nastal až po roce 2015. V případě katego…

Přečíst více

Podmínky pořádání zkoušek pro první rybářský lístek a ověřování kvalifikačních předpokladů rybářské stráže

02/02/2021

Sekretariát Rady ČRS: Vzhledem k trvání nouzového stavu (a omezení, které jsou s ním spojené), si dovolujeme informovat o podmínkách a možnostech pořádání zkoušek pro získání prvního rybářského lístku a také zkoušek pro ověření kvalifikace členů rybářské stráže. Na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 1. 2. 2021 konstatujeme, že v souladu s příslušnou legislativou* mohou pobočné…

Přečíst více
Přejít na stránku: 13520
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.