Zahájení rybolovu na novém rybářském revíru

20/10/2022

441 164 Rumburská Cihelna – 1,1 ha V působnosti Severočeského územního svazu a ČRS, z. s., MO Rumburk byl vyhlášen nový mimopstruhový rybářský revír v k. ú. Rumburk a na nádrži byl povolen výkon rybářského práva. Poloha revíru dle GPS: 50°57'10.128"N, 14°32'27.435"E Pro revír platí následující podmínky: Zákaz lovu ryb z levého břehu (pohled od tělesa hráze), vyznačeno cedulemi. Odstavení mo…

Přečíst více

Do revírů distribuováno dalších 30000 ks candáta, dravé ryby pomáhají i proti invazivnímu hlaváči černoústému

20/10/2022

Do revírů bylo distribuováno dalších 30000 ks candáta (převážně roček). V tomto případě ryba směřovala především do Labe, kde se snažíme v případě dravých ryb výrazněji překračovat zarybňovací plány i s ohledem na problematiku invazivního hlaváče černoústého, který aktuálně tvoří značnou část jejich potravní základny.

Přečíst více

K revírům vyrazila první podzimní kapří kolona

19/10/2022

K revírům vyrazila první podzimní "kapří kolona". Vozidla územního svazu, dodavatele i MO do revírů distribuovala celkem 21300 kg kapra, z toho: 1600 kg o průměrné váze 1,7 kg/ks, 17300 kg o průměrné váze 1,4 kg/ks, 2400 kg o průměrné váze 1,25 kg/ks.

Přečíst více

Distribuováni amuři, štiky a kapři

18/10/2022

Do revírů bylo včera distribuováno: 1400 kg amura o průměrné váze 2 kg/ks, 150 kg štiky o průměrné váze 0,5 kg/ks, 1600 kg kapra o průměrné váze 0,8 kg/ks. V průběhu týdne do revírů zamíří velké objemy ryb, nezapomínáme ani na dravé druhy.

Přečíst více

Při víkendových kontrolách RS na ÚN Nechranice zadrženy dvě povolenky

16/10/2022

Během tohoto víkendu byly na ÚN Nechranice zadrženy dvě povolenky k lovu ryb. K zadržení došlo v sobotu, kdy se lovící dopustili hned dvou přestupků: Nezapsání ponechaných ušlechtilých druhů ryb (ponechaní a nezapsaní sumci) Lov z lodě v době zákazu Kontroly na ÚN Nechranice probíhaly rovněž v neděli, kdy již nebylo nutné řešit žádný přestupek. Drobné prohřešky byly řešeny domluvou. Je tře…

Přečíst více

Byla slovena ÚN Harcov

15/10/2022

Dnes proběhl výlov ÚN Harcov (120 let nikdy zcela vypuštěna) z důvodu plánovaných oprav hráze a odbahnění. Výlov částečně zkomplikovala hradítka (hranoly cca 10x10 cm) ve spodní části odtoku, která při odpouštění nevydržela značný tlak sedimentů a praskla, vlivem čehož se část ryb dostala do toku pod přehradou, kde ji bylo následně nutné slovit, což se v naprosté většině povedlo. Odlovené ryby by…

Přečíst více

Do revírů distribuováno 40000 ks candáta (Ca1), od zítra platí na ÚN Nechranice zákaz lovu z lodě

14/10/2022

Do revírů bylo distribuováno 40000 ks candáta cca 10-12 cm/ks (Ca1), z toho 30000 ks do ÚN Nechranice. Upozorňujeme, že od zítra platí na ÚN Nechranice zákaz lovu z lodě. Opatření si klade za cíl snížit enormní tlak na populace dravých ryb na přehradě, ke kterému dochází především v podzimních měsících a na konci roku, a zabránit opětovnému zhroucení jejich populací, jako se již dříve stalo právě…

Přečíst více

Do revírů distribuováno další velké množství lína, amuři a bílá ryba

14/10/2022

Do revírů bylo distribuováno dalších 2940 kg lína, z toho 2750 kg o průměrné váze 0,3 kg/ks, 190 kg o průměrné váze 0,4 kg/ks. Dále 500 kg amura o průměrné váze 2,25 kg/ks a 38 kg bílé ryby. Za posledních sedm dní se podařilo distribuo…

Přečíst více

Tisková zpráva: Projekt navrácení lososa do Labe slaví 20leté výročí

13/10/2022

Na počátku projektu návratu lososa na naše území byl Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, který v roce 1998 vysadil prvních 10000 ks plůdku lososa obecného do řeky Kamenice. Původní populace této ryby byla v minulosti v Labi a jeho přítocích zcela vyhubena. Vysazovány tak začaly být ryby geneticky příbuzné původní Labské populaci. Po svém vzniku se k projektu připojil také NP České…

Přečíst více

Do revírů distribuován sumec, štika, amur a kapr

13/10/2022

Do revírů bylo včera distribuováno: 200 kg sumce o průměrné váze 3,5 kg/ks, 150 kg štiky o průměrné váze 1,5 kg/ks, 30 kg štiky o průměrné váze 0,3 kg/ks, 600 kg amura o průměrné váze 3,2 kg/ks 3600 kg kapra o průměrné váze 0,8 kg/ks. V tomto případě převážná část především dravých ryb financována z prostředků, které územní svaz v letošním roce obdržel od společnosti Mondi Štětí (papír…

Přečíst více
Přejít na stránku: 23542
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.