Bylo vysazeno 40 000 ks plůdku lososa

29/04/2021

Do vybraných toků bylo vysazeno 40 000 ks plůdku lososa. Projektu se Severočeský územní svaz věnuje již od roku 1998, aktuálně u nás největší překážkou při návratu dospělých jedinců jsou neprostupné soutěsky ve Hřensku, rybí přechody jsou v těchto místech nefunkční, přednost má evidentně ekonomická činnost (provoz turistických pramic). Někteří jedinci migrují také do povodí řeky Ohře, kde jim v c…

Přečíst více

Nezapomněli jste? Poslední termín pro platbu členských příspěvků se blíží!

29/04/2021

Vážení rybáři, Dovolujeme si připomenout, že nejzazší termín pro platbu členských příspěvků je 30. duben (pátek). V případě neuhrazení členského příspěvku je dle Stanov ČRS ukončeno členství rybáře v Českém rybářském svazu! Ceny členských příspěvků jsou pro rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020; celý přehled cen členských příspěvků a povolenek k lovu si můžete prohlédnout zde. Zdroj: Český r…

Přečíst více

Pravidla organizace a konání zkoušek pro první rybářský lístek a rybářskou stráž

29/04/2021

Vážení rybáři a funkcionáři místních organizací, dovolujeme si Vás informovat o podmínkách konání zkoušek pro první rybářský lístek a pro rybářskou stráž v kontextu současných epidemiologických opatření.   V souladu s čl. I odst. 4 písm. e) mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví (vydaného podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některýc…

Přečíst více

Distribuce a práce na RCHZ Chabařovice 16.4.-26.4.2021

26/04/2021

Do MP revírů bylo distribuováno: 8000 kg kapra o průměrné váze 1,7 kg/ks 9100 kg kapra o průměrné váze 1,6 kg/ks 8000 kg kapra o průměrné váze 1,5 kg/ks K další produkci bylo distribuováno:  1500 kg kapra K2 215000 ks štiky (Š0) z produkce RCHZ Kapr a amur z produkce RCHZ Na rybochovném zařízení Severočeského územního svazu byly sloveny poslední dvě chovné nádrže, které vydaly krás…

Přečíst více

Rozšíření úseku se zákazem lovu na soutoku Labe a Kamenice

26/04/2021

Úsek se zákazem lovu se na revíru Labe 1 (441 019) pod ústím Kamenice do Labe prodlužuje o 100 m na celkem 200 m. O měsíc, tedy do konce měsíce prosince je také prodloužen zákaz lovu v daném úseku. Od tohoto roku tedy platí: Zákaz lovu ryb v úseku 100 m nad a 200 m pod ústím Kamenice do Labe ve Hřensku včetně oblasti soutoku v období od 1. 10. do 31. 12. Dále upozorňujeme na zacházení s uloveným…

Přečíst více

Distribuce a práce na RCHZ Chabařovice 10.4.-15.4.2021

15/04/2021

Do P revírů bylo distribuováno: 1500 kg pstruha (Pd) o průměrné váze 0,47 kg/ks 400 kg pstruha (Pd) o průměrné váze 0,4 kg/ks Distribuce do P revírů probíhají rovněž ze strany našich MO, které před zahájením pstruhové sezóny do revírů distribují pstruha obecného i pstruha duhového. V průběhu celé pstruhové sezóny bude probíhat stejně jako v předchozích letech průběžné zarybnění P revírů (cc…

Přečíst více

Povolení k vplouvání malým plavidlem do části uzavřené plochy pod jezem České Kopisty

13/04/2021

Vážení rybáři, pro rok 2021 se nám podařilo získat povolení Státní plavební správy a Povodí Labe, s. p. k vplouvání malým plavidlem pro účel rybolovu do spodní části vodní plochy pod jezem České Kopisty. Jedná se o úsek max. 250 m od začátku zakázaného úseku, který je přibližně v úrovni spodní části dělící hrázky mezi řekou a plavebním kanálem. Linie 250 m se nachází asi 25 m pod úrovní můstku u …

Přečíst více

Zahájení pstruhové sezóny na Ohři pod ÚN Nechranice

13/04/2021

Vážení rybáři, vážené rybářky, pro zatraktivnění zahájení pstruhové sezóny na Ohři pod údolní nádrží Nechranice, dojde ke snížení současného průtoku ve dnech od 16. 04. 2021 od 05:00 hod. do 17. 04. 2021 22:00 hod. na 24,0 m3/s. Poté se průtok zvýší na cca 33,0 - 36,0 m3/s (dle situace).  Úprava podmínek je výsledkem dobré spolupráce s Povodím Ohře, s. p. a jeho dispečinkem.

Přečíst více

Distribuce a práce na RCHZ Chabařovice 29.3.-9.4.2021

09/04/2021

Do MP revírů bylo distribuováno: 350 kg štiky o průměrné váze 0,75 kg/ks 500 kg lína o průměrné váze 0,30 kg/ks 700 kg amura o průměrné váze 1,9 kg/ks 1600 kg kapra o průměrné váze 1,7 kg/ks 30900 kg kapra o průměrné váze 1,2 kg/ks 13800 kg kapra o průměrné váze 1 kg/ks K další produkci (chovu) v MO bylo distribuováno: 5000 kg kapra o průměrné váze 0,45 kg/ks Dále také pokračovaly…

Přečíst více

Konec nouzového stavu: Od 12.4. lov ryb povolen po celou dobu denní doby lovu i mimo hranice okresu bydliště

09/04/2021

Vážení rybáři, vzhledem k avizovanému ukončení nouzového stavu na území ČR si dovolujeme upozornit, že od pondělí 12. 4. 2021 bude lov ryb povolen po celou povolenou denní dobu lovu, tzn. aktuálně od 4 do 24 hod. na mimopstruhových a od 6 do 20 hodin na pstruhových revírech*. Zároveň bude ukončeno omezení volného pohybu osob, proto bude možné lov ryb udicí provozovat na všech vodních plochách v r…

Přečíst více
Přejít na stránku: 23525
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.